بدوګاس پروډډی، د ریبررا ډیل ډیورو غوره شوي کسان

د شتمنۍ اوس له خوا بادیګاز Pradorey اشغال تاریخ بېرته د شپاړسم پېړۍ په لومړیو، کله چې د منطقې له خوا Isabel د کاتولیک غاړه واخیست، او وروسته په څړځايونو او کرنيزو ځمکو شو، په کې د حق الامتياز د تړاوپه اوسیږي، تر شیا د شلمې پيړۍ په خصوصي مالکیت تر شي Continue Reading

بدوګاس نویارو لو لوپز

د ویلډایپاس ښاروالۍ کې، د سیوډاد رییل کې، سل سوه کلن بودوګاس نیرورو لوپز دي. د کورنۍ د سوداګرۍ په توګه پیژندل کیږي، دا د 80 په پای کې ده چې د اوسني ولسمشر لخوا اخیستل کیږي، د جینګیو په پالیسۍ کې لوی بدلون راوستل او په کیفیت او ځانګړتیاوو باندې د تایید لویه برخه ده. د Continue Reading